Класифікація моторних масел.

класифікація моторних масел. API ACEA ILSAC

Перші стандарти та класифікації моторних масел з'явилися вже на початку ХХ сторіччя - за часів легендарного Ford T. В процесі розвитку ти вдосконалення автомобільних двигунів, змінювались й вимоги до масел, що виражалися у відповідних специфікаціях. Сьогодні в автомобільному світі існує два загальних стандарти класифікації моторних масел - американський API та європейський ACEA, а також велика кількість систем допусків автовиробників.

Стандарт ACEA застосовується для класифікації моторних масел в Європі. Зважаючи на наявність великої кількості фірмових допусків автовиробників, є досить загальним та в багатьох аспектах базовим для них. Використовується азійськими автовиробниками, що працюють на європейському ринку. Не використовується у Північній Америці.

Стандарт API (American Petroleum Institute) є діючим стандартом класифікації моторних масел в Північній Америці. Стандарт розроблено спільно з ASTM (American Society for Testing and Materials) та SAE (Society of Automobile Engineers). Своє розповсюдження в Азії отримав завдяки історії розвитку японського, корейського та китайського автомобілебудування. В Європі не застосовується.

Стандарт ILSAC є діючим стандартом, запровадженим міжнародним комітетом з стандартизації та апробації моторних масел (ILSAC- International Lubricant Standardization and Approval Committee). Комітет біло створено американською та японською асоціаціями автовиробників ААМА та JAMA. Розповсюджений у американських, японських та корейських автовиробників.

У зв'язку з тим, що в Європі та Америці використовуються різні, хоча й схожі в багаьтьох авспектах стандарти, масла для європейскього ринку нерідко не мають діючих омологацій API, а масла для американського ринку – омологацій ACEA навіть якщо продукт фактично відповідає або перевершує вимоги відповідного стандарту.

Класифікація ACEA
Європейський стандарт ACEA висуває жорсткіші вимоги до характеристик масел, аніж стандарт API відповідних років. Згідно з класифікацією ACEA, моторні масла поділяються на три класи.
Клас A/B: для бензинових та дизельних двигунів легкових автомобілів та легкої комерційної техніки;
Клас C: масла зі зниженою зольністю (Low SAPS - Sulfated Ash, Phosphorus, Sulphur) для бензинових та дизельних двигунів легкових автомобілів та легкої комерційної техніки, оснащених додатковими системами нейтралізації відпрацьованих газів, в тому числі системами EGR, багатоступеневими катализаторами, сажовими фільтрами;
Клас E: для важких вантажних автомобілів, будівельної техніки тощо
В класифікаціх ACEA, на відміну від американської API, назва класу не змінюється при зміні вимог до властивостей масла чи методики тестування. Зміни відбуваються в маркуванні класу за роками (наприклад, A3-04/B4-04).

Відмінність бензинових та дизельних масел
В легких бензинових та дизельних двигунах застосовуються однакові масла тому масла класів A та B (для легких бензинових та легких дизельних двигунів) об'єднано в один клас і вони йдуть в парі: ACEA A/B.

Масла класу ACEA A/B для бензинових та дизельних двигунів

 Класс 

Застосування

А1/В1

Малов'язкі енергоощадні масла зі зниженою в'язкістю HTHS (HTHS >2,6 мПа*с для масел в'язкістю SAE xW-20 та від 2,9 до 3,5 мПа*с для решти класів в'язкості)
Такими маслами є: Aral HighTronic F 5W-30

А3/В3

Для двигунів, що працюють у важких умовах або з подовженими міжсервісними інтервалами, в тому числі з турбонаддувом. Стандартна в'язкість HTHS >3,5 мПа*с.
Такими маслами є: Aral MegaTronic 10W-60  Aral HighTronic M 5W-40  Aral SuperTronic G 0W-30

А3/В4

Для двигунів, що працюють у важких умовах або з подовженими міжсервісними інтервалами, в тому числі оснащені турбонаддувом та безпосереднім впорскуванням пального, насос-форсунками чи системою Common Rail. Стандартна в'язкістm HTHS >3,5 мПа*с.
Такими маслами є: Aral HighTronic 5W-40  Aral HighTronic M 5W-40  Aral SuperTronic G 0W-30  Aral SuperSynth 0W-40  Aral BlueTronic 10W-40

А5/В5

Малов'язкі енергоощадні масла для двигунів, що працюють в важких умовах або з подовженими міжсервісними інтервалами, в тому числі оснащені турбонаддувом, в том числе с турбонаддувом. Знижена в'язкість HTHS 2,9 – 3,5 мПа*с.
Такими маслами є: Aral SuperTronic E 0W-30  Aral HighTronic F 5W-30

Масла класу ACEA С зі зниженою зольністю для бензинових та дизельних двигунів легових автомобілів та легкої комерційної техніки

Клас 

Застосування

C1

Малов'язкі енергоощадні масла зі зниженою в'язкістю HTHS від 2,9 мПа*с. Низька зольність. Для двигунів з сучасними системами нейтралізації відпрацьованих газів (EGR, DPF, SCR тощо).
Такими маслами є: Aral HighTronic C 5W-30

C2

Малов'язкі енергоощадні масла зі зниженою в'язкістю HTHS від 2,9 мПа*с. Середня зольність. Для двигунів з сучасними системами нейтралізації відпрацьованих газів (EGR, DPF, SCR тощо).
Такими маслами є: Aral SuperTronic 0W-40  Aral HighTronic J 5W-30

C3

Для двигунів з сучасними системами нейтралізації відпрацьованих газів (EGR, DPF, SCR тощо), що працюють у важких умовах або з подовженими міжсервісними інтервалами, в тому числі оснащені турбонаддувом. Низька чи середня зольність. Стандартна в'язкість HTHS від >3,5 мПа*с.
Такими маслами є: Aral SuperTronic 0W-40  Aral SuperTronic Longlife III 5W-30  Aral HighTronic G 5W-30

C4

Для двигунів з сучасними системами нейтралізації відпрацьованих газів (EGR, DPF, SCR тощо), в тому числі оснащені турбонаддувом. Низька зольність. Стандартна в'язкість HTHS від >3,5 мПа*с.
Такими маслами є: Aral HighTronic R 5W-30

Масла класу АСЕА Е для вантажних автомобілів

 Класс 

Застосування

E1

Для дизельних двигунів без турбонаддува, що працюють у легких умовах зі стандартними інтервалами заміни. За властивостями відповідає специфікації MB 227.1;
Клас скасовано у 1998 році.

E2

Для малонавантажених дизельних двиугнів без сажових фільтрів та систем рециркуляції зі стандартними міжсервісними інтервалами. За своїми властивостями відповідає специфікаціям MB 228.1, MAN 271.
Клас скасовано у 2007 році.
Таким маслом є:
Aral Traktoral 10W-40

E3

Для дизельних двигунів без без сажових фільтрів та систем рециркуляції, що працюють в тому числі у важких умовах чи з подовженими інтервалами заміни.
Клас скасовано у 2002 році

Е4

Для високооборотистих дизельних двигунів екологічних класів Euro I, Euro II та Euro III (без сажових фільтрів), що працюють в важких умовах чи з подовженими міжсервісними інтервалами. Висока зольність, добрі антиокислювальні властивості.
Такими маслами є: Aral SuperTurboral 5W-30  Aral MegaTurboral 10W-40

E5

Для високооборотистих дизельних двигунів екологічних класів Euro I, Euro II та Euro III (без сажових фільтрів), що працюють в важких умовах чи з подовженими міжсервісними інтервалами. Від масел класу Е4 відрізняються тим, що відповідають жорсткішим вимогам, що їх висуває американський стандарт API.
Клас скасовано у 2002 році
Таким маслом є: Aral Turboral 10W-40

Е6

Відповідає класу E4, однак із обмеженою зольністю. Для дизельних двигунів екологічних класів Euro I - Euro V, в тому числі таких, що оснащено системами рециркуляції EGR та сажовими фільтрами.
Такими маслами є: Aral SuperTurboral LA 5W-30  Aral MegaTurboral LA 10W-40

Е7

Для високооборотистих дизельних двигунів екологічних класів Euro I - Euro IV, оснащених системами рециркуляції EGR та без сажових фільтрів та що працюють за подовжених міжсервіснх інтервалів. Поліпшені антиокислювальні та миючі властивості.
Такими маслами є: Aral SuperTurboral 5W-30  Aral SuperTurboral LA 5W-30  Aral MegaTurboral 10W-40  Aral MegaTurboral LA 10W-40  Aral MegaTurboral S 10W-40

Е9

Відповідає класу E7, однак із обмеженою зольністю. Для дизельних двигунів екологічних класів Euro I - Euro V, в тому числі таких, що оснащено системами рециркуляції EGR та сажовими фільтрами.
Такими маслами є: Aral MegaTurboral VR 10W-40

Класиффкацфя API
Історично в Америці легковики те легкі вантажівки (траки) комплектуються виключно бензиновими двигунами. Дизеля ж встановлюються лише на важку техніку. Тому в класифікації API моторні масла діляться на дві великі категорії: S (Service) для бензинових двигунів та C (Commercial) для дизельних моторів кормерційної техніки.

Масла стандарту API S для бензинових двигунів легковиків, позашляховиків та легких вантажівок (траків)

 Клас 

Статус

Застосування

SN

 Діючий 

Представлено у жовтні 2010 року.
Основні харктеристики: покращений захист поршнів від високотемпературних відкладень, жорсткіші вимоги до шламоутворення, поліпшена сумісність із ущільнюючими деталями двигуна, обмеження за вмістом форсфору.
Вимоги до енергоощадних (FE- fuel economy) масел класу API SN выдповыдають вимогам стандарту ILSAC GF-5: покращені паливна економічність, захист турбонагнітачів, систем зменшення токсичності вихлопу, підвищена стійкість при використанні в двиугнах на бензині, що містить етанол аж до до E85.
Масла API SN близькі за властивостями до масел АСЕА С із поправкою на високотемпературну в'язкість HTHS.
Такими маслами є: Aral HighTronic 5W-40  Aral HighTronic M 5W-40  Aral SuperTronic 0W-40 • Aral HighTronic G 5W-30

SM

Діючий

Введно у 2004 році. В порівнянні з попереднім, висуває додаткові вимоги до антиокислювальних, миючих властивостей масла та його ресурсу. З'являється визначення енергоощадних масел.
Для двигунів, що було виготовлено до 2010 року.

SL

Діючий

Введено у 2001 році. Основні характеристики: підвищений (в порівнянні з SJ) захист від зносу, покращена паливна економічність, зниження кількості викидів шкідливих речовин, збільшені сервісні інтервали. Жорсткіші методики тестування. Для двигунів, що було виготовлено до 2004 року.
Такими маслами є: Aral SuperTronic E 0W-30 • Aral SuperTronic G 0W-30 • Aral HighTronic F 5W-30 • Aral BlueTronic 10W-40 • Aral Turboral 10W-40

SJ

Діючий

Введено у 1996 році. Жорсткіші вимоги (у порівнянні з SH) до викидів шкідливих речовин.
Для двигунів, що було виготовлено до 2001 року.

SH

Застарілий

Введено у 1993 році. Основні вимоги відповідають класу SG, однак із жорсткішими методиками тестування.
Для двигунів, виготовлених до 1996 року.

SG

Застарілий

Масла не призначені для застосування у більшості бензинових двигунів, виготовлених після 1993 року. Можуть не забезпечувати необхідний захист від зносу, шламоутворення, мають слабку протидію окисленню. Застосування у сучасних двигунах може призвести до погіршення характеристик та пошкодження двигуна.

SF

Застарілий

Масла не призначені для застосування у більшості бензинових двигунів, виготовлених після 1988 року. Можуть не забезпечувати необхідний захист від зносу, шламоутворення. Застосування у сучасних двигунах може призвести до погіршення характеристик та пошкодження двигуна.

SE

Застарілий

Масла не призначені для застосування у більшості бензинових двигунів, виготовлених після 1979 року. Можуть не забезпечувати необхідний захист від зносу. Застосування у сучасних двигунах може призвести до погіршення характеристик та пошкодження двигуна.

SD

Застарілий

Масла не призначені для застосування у більшості бензинових двигунів, виготовлених після 1971 року. Можуть не забезпечувати необхідний захист від зносу. Застосування у сучасних двигунах може призвести до погіршення характеристик та пошкодження двигуна.

SC

Застарілий

Масла не призначені для застосування у більшості бензинових двигунів, виготовлених після 1967 року. Можуть не забезпечувати необхідний захист від зносу. Застосування у сучасних двигунах може призвести до погіршення характеристик та пошкодження двигуна.

SB

Застарілий

Масла не призначені для застосування у більшості бензинових двигунів, виготовлених після 1951 року. Можуть не забезпечувати необхідний захист від зносу. Застосування у сучасних двигунах може призвести до погіршення характеристик та пошкодження двигуна.

SA

Устаревший

Масла не містять присадок. Не призначені для застосування у більшості бензинових двигунів, виготовлених після 1930 року. Можуть не забезпечувати необхідний захист від зносу. Застосування у сучасних двигунах може призвести до погіршення характеристик та пошкодження двигуна.

Масла стандарту API C для дизельних двигунів

 Клас 

Статус

Застосування

CJ-4

 Діючий

Для высокооборотистих 4-тактних двигунів, що відповідають дорожньому стандарту екологічності 2010 року та позашляховому стандарту Tier 4. Масла для застосування в автомобілях, оснащених сучасними системами нейтралізації відпрацьованих газів (в тому числі системами рециркуляції EGR та сажовими фільтрами). Вміст сірки в паливи не має перевищувати 500 ppm (0,05%). Застосування масел цього класу при викорситанні пального з вмістом сірки більше 15 ppm (0,0015%) не рекомендується. Характеризується підвищеним захистом від зносу та відкладень на поршнях, термостабільністю, поліпшеними антиокислювальними властивостями.
Перевершує масла класів API CI-4, CI-4 PLUS, CH-4, CG-4 та CF-4.
Таким маслом є: Aral MegaTurboral VR 10W-40

CI-4

Діючий

Представлений у 2002 році. Для високооборотистих 4-тактних двигунів, що відповідають дорожньому стандарту екологічності 2004 року (представленому у 2002 році). Для застосування в двигунах, оснащених системами рециркуляції EGR. Вміст сірки в паливі не має перевищувати 0,5%. Перевершує масла класів CD, CE, CF-4, CG-4 та CH-4. Деякі масла класу CI-4 також відповідають класу CI-4 PLUS.
Такими маслами є: Aral SuperTurboral LA 5W-30  Aral MegaTurboral LA 10W-40  Aral Turboral 10W-40

CH-4

Діючий

Представлений у 1998 році. Для високооборотистих 4-тактних двигунів, що відповідають дорожньому стандарту екологічності 1998 року. Вміст сірки в паливі не має перевищувати 0,5%. Перевершує масла класів CD, CE, CF-4 та CG-4.
Такими маслами є: Aral MegaTurboral S 10W-40

CG-4

Застарілий

Представлено у 1995 році. Для високооборотистих 4-тактних двигунів, що працюють у важких умовах та відповідають екологічним нормам 1994 року. Вміст сірки в паливі не має перевищувати 0,5%. Перевершує масла класів CD, CE та CF-4.

CF-4

Застарілий

Представлено у 1990 році. Для високооборотистих 4-тактних двигунів, в том числі оснащених турбонаддувом. Масла цього класу можуть застосовуватись замість масел класів CD та CE.
Таким маслом є: Aral Traktoral 10W-40

CF-2

Застарілий

Представлено у 1994 році. Для 2-тактних дизельних двигунів, що працюють у важких умовах. Масла цього класу можуть застосовуватись замість масел класу CD-II.

CF

Застарілий

Представлено у 1994 році. Для форкамерних двигунів, двигунів, що працюють у важких умовах та на пальному із вмістом сірки більше 0,5%. Масла цього класу можуть застосовуватись замість масел класу CD.

CE

Застарілий

Масла не призначені для застосування у більшості дизельних двигунів, випущених після 1994 року. Застосування в сучасних двигунах може призвести до падіння характеристик та пошкодження двигуна.

CD-II

Застарілий

Масла не призначені для застосування у більшості дизельних двигунів, випущених після 1994 року. Застосування в сучасних двигунах може призвести до падіння характеристик та пошкодження двигуна..

CD

Застарілий

Масла не призначені для застосування у більшості дизельних двигунів, випущених після 1994 року. Застосування в сучасних двигунах може призвести до падіння характеристик та пошкодження двигуна.

CC

Застарілий

Масла не призначені для застосування у більшості дизельних двигунів, випущених після 1990 року. Застосування в сучасних двигунах може призвести до падіння характеристик та пошкодження двигуна.

CB

Застарілий

Масла не призначені для застосування у більшості дизельних двигунів, випущених після 1961 року. Застосування в сучасних двигунах може призвести до падіння характеристик та пошкодження двигуна.

CA

Застарілий

Масла не призначені для застосування у більшості дизельних двигунів, випущених після 1959 року. Застосування в сучасних двигунах може призвести до падіння характеристик та пошкодження двигуна.

Масла стандарту ILSAC
Стандарт ILSAC було спільно розроблено американськими та японськими автовиробниками для класифікації малов'язких моторних масел, що застосовуються в сучасних бензинових двигунах. Всі масла класу ILSAC мають знижену високотемпературну в'язкість HTHS. На сьогодні масла класу ILSAC розділені на 6 класів. Кожен наступний клас висуває нові жорсткіші вимоги до властивостей масел або розширює діапазон можливих в'язкостей (як правило, в бік рідкіших масел).

Масла стандарту ILSAC

 Класс 

Статус

Застосування

GF-6

Майбутній

Класс GF-6 має бути представлено у 2017 році. Очікується, що GF-6  буде розділено на два підкласи: ILSAC GF-6A та ILSAC GF-6B.
Масла класу GF-6A забезпечуватимуть кращі в порівнянні із GF-5 захист двигуна, паливну економічність та стабільність характеристик. Значення HTHS від 2.6 мПа*с.
Масла класу GF-6B за комплексом характеристик забезпечать ті ж властивості, що й GF-6A, однак матимуть ще нижчу високотемпературну в'язкість HTHS. З'являться масла в'язкістю нижче 0W-20.

GF-5

Актуальний

Представлений у 2010 году. Масла стандарту GF-5 мають забезпечувати кращий захист поршнів від високотемпературних відкладень та кращий захист турбокомпресорів, мати високу сумісність з ущільнюючими деталями двигуна, підвищену стійкість при використанні у двигунах, що працюють на пальному з вмістом етанолу аж до E85. Жорсткіші вимоги до шламоутворення. Перевершує GF-1, GF-2, GF-3 та GF-4.

GF-4

Застарілий

Стандарт GF-4 є ідентичним API SM, однак вимагає проходження додаткових випробувань на паливну економічність VIB Fuel Economy Test (ASTM D6837).
Перевершує GF-1, GF-2 та GF-3.
Таким маслом є: Aral HighTronic F

GF-3

Застарілий

Масла стандарту GF-мають відповідати вимогам стандарту API SL та директиви EC-II. Додаткові вимоги до стійкості пакету присадок, протидії угар, схильності до утворення відкладень, впливу масла на системи нейтралізації відпрацьованих газів, паливної економічності.
Перевершує GF-1 та GF-2.

GF-2

Застарілий

Представлений у 1996 році. Масла стандарту GF-2 мають відповідати вимогам стандарту API SJ та директиви EC-II. Додаткові вимоги до зольності, низькотемпературних властивостей, високотемпературної стабільності та піноутворення. Допустимі в'язкості: 0W-30, 0W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40, 5W-50, 10W-30, 10W-40 и 10W-50.
Перевершує GF-1.

GF-1

Застарілий

Представлений у 1990 році, в 1992 році було внесено правки. Масла стандарту GF-1 мають відповідати вимогам стандарту API SH та директиви Energy Conserving II (EC-II). Являє собою базові вимоги до масел для американських і японських автовиробників.